06 50 88 48 30

'Gedreven en Betrokken'

Over Arie Jan van Zanten

Op de homepage van deze website vertelde ik u van mijn omzwervingen in het onderwijs; in mijn CV kunt u de details zien van wat ik heb gedaan. Op deze pagina wil ik u laten lezen wat mijn manier van werken is, wat collega-directeuren uit de stichting van mij zeggen en hoe mensen aan wie ik leiding heb gegeven mij hebben ervaren.

Mijn manier van werken.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een planmatige aanpak, waarbij de cyclus signaleren, analyseren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren leidraad is.

Tijdens het uitvoeren van het werk wordt in één schema op een overzichtelijke wijze gepresenteerd wat de planning is, welke actie er wordt ondernomen, waar het proces zich bevindt, wat de evaluatie van de actie is en welke eventuele aanvullende interventies nodig zijn. Het overzicht laat ook zien wie actiehouder is en welke kosten met welke actie zijn verbonden.

Ik ga doelgericht te werk; het resultaat telt. Dat resultaat wordt het makkelijkst bereikt als alle leden van de organisatie de visie delen. Dat bereik ik door de visie gezamenlijk vorm te geven, waarbij input vanuit alle lagen van de organisatie wordt opgehaald. Coöperatieve werkvormen spelen hierin een belangrijke rol.

Hoe werkt dat dan uit?

Ik word door mijn medewerkers omschreven als visionair, relatiegericht, participatief en maatgevend. Daarbij ben ik steeds bezig om hen in een gezamenlijk gesprek tot betere prestaties te brengen. Coachend, maar wel duidelijk met de gezamenlijke afspraken voor ogen.

Wat voor resultaat wordt er dan bereikt?

Opdrachtgever:

Vanaf half november 2018 tot eind mei 2019 heeft Arie Jan als interim directeur gewerkt op één van de scholen van de Scholengroep Holland.

Er was sprake van een instabiele situatie als gevolg  van enkele wisselingen op directieniveau.

Arie Jan is er in korte tijd in geslaagd om de school weer in rustiger vaarwater te brengen en heeft daarbij ook enkele concrete resultaten behaald.

Zo heeft Arie Jan de relatie tussen school en ouders verbeterd door voor hen zichtbaar en bereikbaar te zijn. Ook heeft Arie Jan ervoor gezorgd dat er binnen de school een verbetering van het leerklimaat binnen de school ontstond.

Tussen de bedrijven door is de school ook verhuisd naar een nieuwe locatie en Arie Jan heeft deze verhuizing naar behoren begeleid.

Arie Jan heeft samen met de inmiddels nieuw benoemde directeur ook een basis gelegd voor de onderwijskundige kwaliteit van de school.

 

Carl Fikenscher MOC

Voorzitter College van Bestuur

 

Reactie Ouders van school waar opdracht is uitgevoerd:

“Ook namens Sylvia wil ik je hartelijk bedanken voor wat je voor Maud, maar met name voor de school hebt gedaan. Je inbreng zal langdurig meer voor de school en het team betekenen dan de meesten zullen beseffen.”

Harry Wijdieks (lid GMR Scholengroep Holland namens de school)

 

Reactie medewerker school

“…. na een inspectiebezoek waaruit een verbeteropdracht volgde is Arie Jan als interim-directeur door het bestuur van SOPOGO aangesteld op OBS Roxenisse. De opdracht was de verbeterpunten n.a.v. het inspectierapport in kaart te brengen en hier samen met het team een plan van aanpak voor te schrijven. Er ligt nu een plan van aanpak dat is besproken en vastgesteld met het team.

Als collega heb ik Arie Jan leren kennen als een vgriendelijke en betrokken directeur die in een korte tijd in staat is een team te leren kennen en ziet wat nodig is en aan het werk gaat.” 

Tamara Steens (leerkracht / IB’er OBS Roxenisse)