06 50 88 48 30

'Verbinden vanuit Visie'

Over mij

Al bijna mijn leven lang heb ik een Klik met School, waarvan al meer dan 40 jaar professioneel. Een professionele klik, dat kan afstandelijk klinken maar dat is het niet: mijn klik met school heeft een beroepsmatige, maar zeker ook een emotionele kant. Werken in het onderwijs betekent voor mij werken met mensen – met kinderen, hun ouders, hun leerkrachten, en begeleiders. Al die mensen zorgen ervoor dat het onderwijs die dynamiek krijgt waardoor ik word geboeid en die mij met het onderwijs verbindt.

Die verbinding met het onderwijs kent voor mij vele vormen.

Eerst heb ik ruime ervaring in school opgedaan, als leerkracht en als Interne Coördinator leerlingenzorg.  Bij het begintraject van Weer Samen Naar School heb ik mede vorm gegeven aan verschillende samenwerkingsverbanden.

Na mijn studie Pedagogiek en Onderwijskunde ben ik gaan werken als consultant bij een onderwijsbureau in Limburg en daar heb ik te maken gehad met de bestuurlijke, financiële en personele kant van het onderwijs. Een aantal jaren daarna heb ik als coördinator WSNS het samenwerkingsverband Eindhoven e.o. geleid.

Sinds 2010 ben ik directeur geworden van drie basisscholen in ’s-Hertogenbosch.

Iedere school heeft  een specifieke stijl van leiding geven nodig. Het is aan de directeur om duidelijke kaders aan te geven en te handhaven. Belangrijk is ook dat er naast gezamenlijke  verantwoordelijkheid, een persoonlijke verantwoordelijkheid is, die aansluit bij de gezamenlijk gestelde doelen. Een andere specifieke taak van de directeur om stappen te zetten in de ontwikkelingen van het onderwijs op school en dit ook duidelijk zichtbaar te maken. Dit kan hij niet alleen, samenwerking met team, ouders en leerlingen is essentieel. Gezien de steeds complexere problematieken van de leerlingen is samenwerking met allerlei buitenschoolse instanties ook essentieel.

De komende periode wil ik kennismaken met veel scholen en bijdragen aan de ontwikkeling van nog veel meer kinderen.